UNA VEGADE PER SEMPRE

Només un sol sacrifici pels pecats

Crist va patir una vegada per semprre a causa dels pecats, el Just pels injustos. (1 Pere 13:12.)
Crist ens va estimar i ens va lliurar Ell mateix per nosaltres, ofrena i sacrifici a Déu, de suau fragància. (Efesis 5:2.)
Crist va patir per nosaltres ... Ell, que no va fer pecat, ni es trobà engany en la seva boca. Ell, que quan era injuriat, no responia amb injuries; quan patia no amenaçava, sinó que sencomanava a Aquell que judica justament. Ell mateix va portar els nostres pecats en el seu cos sobre la fusta a fi que nosalters, havent mort als pecats, visquem per a la justícia. Per la ferida d'Ell vau ser guarits. Perquè éreu com ovelles esgarriades, però ara heu tornat al Pastor i Supervisor de les vostres ànimes. (1 Pere 2:21-25.)

Només un camí
El Senyor Jesús va dir: Jo sóc el camí i la veritat i la vida: ningú no ve al Pare, sinó per Mi. (Joan 14:6)
En ningú altre no hi ha la salvació, perquè no hi ha cap altre nom sota el cel donat als homes en què haguem de ser salvats. (Fets 4:12.)

Tot el qui creu en Ell rep el perdó dels pecats pel Seu nom. (Fets 10:43.)

Ja no em recordaré mai més dels seus pecats i de les seves transgressions. Quan tot això és perdonat, ja no cal cap més ofrena pel pecat. (Hebreus 10:17-18.)

Només un Mitjancer
Perquè hi ha un únic Déu, i un únic Mitjancer entre Déu i els homes, el Crist Jesús home, el qual es donà a Si mateix com a preu del rescat per a tots. (1 Timoteu 2:5-6.)

Ell és el Mitjancer d'una nova aliança, a fi que ... els qui són crídats rebin la promesa de l'herencia eterna. Crist va entrar ... al mateix cel, per presentar-se ara davant de Déu a favor de nosaltres. I no per oferir-se a Si mateix moltes vegades. En aquest cas, Ell hauria hagut de patir moltes vegades des de la fundació del món, però ara s'ha manifestat una sola vegada en l'acompliment dels segles per abolir el pecat amb el sacrifici de Si mateix. I així com està establert que els homes morin una sola vegada, i després d'això el judici, així el Crist va ser ofert una sola vegada per dur els pecats de molts i apareixerà una segona vegada, sense pecat, als qui l'esperen, per a salvació. (Hebreus 9:15, 24-28.)

Som santificats, per l'ofrena del cos de Jesucrist feta una sola vegada per sempre. I tot sacerdot està dret cada dia ministrant i oferint sovint els mateixos sacrificis, que mai no poden traure els pecats. Crist, en canvi, havent ofert una vegada per sempre un sol sacrifici pels pecats, s'ha assegut a la dreta de Déu. Perquè amb una única ofrena ha fet perfectes per sempre els santificats. (Hebreus 10:10-12, 14.)

Jesucrist, el Sacerdot perfecte
Jesucrist, com que és etern, té el sacerdoci perdurable. I per això també pot salvar del tot i per sempre els qui per mitjà d'Ell vénen a Déu, perquè viu eternament per intercedir per ells. Perquèl així ens calia el Gran Sacerdot: sant, innocent, immaculat, apartat dels pecadors, I exalçat més amunt dels cels; que no té necessitat, com els altres grans sacerdots, d'oferir sacrificis cada dia primer pels propis pecats i després pels del poble, perquè aixó ho va fer una sola vegada per sempre quan es va oferir a Si mateix. (Hebreus 7:24-27.)

El punt cabdal del que estem dient es que tenim un Gran Sacerdot tan gran que s'assegué a la dreta del tron de la Majestat en els cels. (Hebreus 8:1.)

Tenint ... un magnífic Gran Sacerdot que ha travessat els cels, Jesús el Fill de Déu, mantinguem ferma la nostra professió de fe. Perquè no tenim un Gran Sacerdot que no es pugui compadir de les nostres febleses sinó que ha estat temptat en totes les coses d'una manera semblant, però sense pecat. Atansem-nos, doncs, amb confiança al tron de la gràcia, a fi que aconseguim misericòrdia i trobem gràcia per a un auxili oportú. (Hebreus 4:14-16.)

Ara no hi ha cap condemnació per als qui són en Crist Jesús. (Romans 8:1.)

¿Què direm, doncs, a aquestes coses?, Si Déu és a favor de nosaltres, ¿qui contra nosaltres?, Ell, que no va estalviar el seu propi Fill, sinó que l'oferí per tots nosaltres, ¿com no ens donarà amb Ell també totes les coses?, ¿Qui acusarà els escollits de Déu?, Déu és el qui justifica. ¿Qui condemnarà? Crist és el qui morí, més encara, el qui també ressuscità, el qui també es a la dreta de Déu, i el qui també intercedeix a favor de nosaltres. (Romans 8:31-34.)